20 január 2017

Zápisy

ZÁPISY DO 2. SEMESTRA KURZOV ANGLICKÉHO JAZYKA

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/20

Termín: poslucháč sa dostaví na zápis v termíne, ktorý si dohodne s lektorom

Miesto: Jazykové centrum CEFL, Fraňa Mojtu 18 (ZADNÁ budova ROYAL PRESS – 1. poschodie VPRAVO), Nitra

Vstupný zaraďovací test sa skladá z dvoch častí:

1. písomného testu a

2. krátkeho ústneho pohovoru.

Kontakt:

Tel.: 0903 667 890

Email: info@cefl.sk