16 máj 2011

Objednávka

Objednávku prekladu  je možné zaslať:

  • emailom ( info@cefl.sk )
  • osobne (Fraňa Mojtu 18, Nitra)
  • poštou (CEFL, Fraňa Mojtu 18, 949 01  Nitra)

 

Objednávka musí obsahovať:

  • adresu sídla objednávateľa vrátane IČO a DIČ; (resp. meno, priezvisko a adresu)
  • fakturačnú adresu, ak sa líši od sídla objednávateľa
  • kontaktnú osobu; (tel. číslo)
  • požadovaný dátum a čas dodania
  • spôsob dodania (e-mailom, poštou, osobne a pod.)

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte: