16 máj 2011

Profil lektora


Silvo Rapca, BA (Hons.)

Vzdelanie

 • The University of Western Australia, Perth, odbor: jazykoveda germánskych jazykov
 • Via Lingua, Praha: certifikát na vyučovanie angličtiny ako cudzieho jazyka

Skúsenosti s výučbou anglického jazyka

 • 2001 – súčasnosť:  lektor anglického jazyka
  • skupinová výučba:  deti, teenageri, dospelí (všetky jazykové úrovne)
  • výučba v prípravných kurzoch na certifikačné skúšky:
   • Cambridge English: First (FCE)
   • Cambridge English: Advanced (CAE)
   • IELTS
   • TOEFL iBT
   • základná a všeobecná štátna jazyková skúška
  • firemná a individuálna výučba:  všeobecná a obchodná angličtina, všetky jazykové a vekové úrovne

Podniková výučba

 • Arriva Nitra, a.s.
 • SE Bordnetze – Slovakia s.r.o.
 • Reckitt Benckiser (Slovak Republic) spol. s.r.o.
 • TV Central
 • SPP, a.s., Nitra
 • Van Aarsen, Lužianky
 • InsData, Nitra
 • Hriadeľ, Nitra
 • MIBA, a.s., Vráble
 • Tesco Stores, a.s., Nitra
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Nitra