16 máj 2011

Výučba cez Skype

OBSAH VÝUČBY

Individuálna výučba angličtiny cez Skype je určená poslucháčom, ktorým viac vyhovuje výučba z pohodlia domova, alebo ktorí sú často na cestách a preto nemôžu pravidelne navštevovať jazykovú školu. Výučba cez Skype  je plne prispôsobená potrebám poslucháča ohľadne obsahu a intenzity výučby, rozvrhu hodín a pod. Každý záujemca o tento typ výučby absolvuje písomný zaraďovací test a krátky ústny pohovor, na základe ktorých sa určí jeho momentálna jazyková úroveň. Zároveň sa s poslucháčom prediskutuje najvhodnejšie zameranie individuálneho jazykového kurzu (napr. všeobecná angličtina, konverzácia, obchodná angličtina a pod.) a stanoví sa cieľ jazykovej výučby.

 

CENA

Cena za individuálnu výučbu cez Skype sa určí po individuálnej konzultácii s poslucháčom  na základe obsahu a intenzity výučby. Poslucháč si predpláca dohodnutý počet vyučovacích hodín. Pri vyššom počte predplatených hodín (20 a viac) je možná zľava.

Pre cenovú ponuku a ostatné informácie ohľadne individuálnej výučby angličtiny v CEFL vyplňte kontaktný formulár, v ktorom tiež uveďte, o aké zameranie individuálneho kurzu cez Skype máte záujem, a počet vyučovacích hodín, ktorý by ste chceli absolvovať za týždeň/mesiac.

 

KONTAKT

  • Email: info@cefl.sk
  • Telefón: 0903 667 890