16 máj 2011

Dospelí

OBSAH VÝUČBY

Výučba sa zameriava na rozvoj všetkých jazykových zručností (t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie) na všetkých jazykových úrovniach: od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Výučba prebieha v malých skupináchpríjemnej a priateľskej atmosfére. Po úspešnom ukončení jazykového kurzu je poslucháčom vystavený certifikát jazykového centra CEFL potvrdzujúci dosiahnutý jazykový stupeň.

ŠKOLNÉ

pozri cenník