16 máj 2011

Dospelí

OBSAH VÝUČBY

Výučba sa zameriava na rozvoj všetkých jazykových zručností (t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie) na všetkých jazykových úrovniach: od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Výučba prebieha v malých skupináchpríjemnej a priateľskej atmosfére. Po úspešnom ukončení jazykového kurzu je poslucháčom vystavený certifikát jazykového centra CEFL potvrdzujúci dosiahnutý jazykový stupeň.

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/18

Školský rok v jazykovom centre CEFL je rozdelený na 2 semestre.

Skupiny s rozvrhom hodín v pondelok a stredu (32 seminárov/semester):

  • 1. semester: 13. 9. 2017 – 24. 1. 2018

Skupiny s rozvrhom hodín v utorok a štvrtok (32 seminárov/semester):

  • 1. semester: 14. 9. 2017 – 23. 1. 2018

ŠKOLNÉ

pozri cenník