16 máj 2011

Dospelí

OBSAH VÝUČBY

Výučba sa zameriava na rozvoj všetkých jazykových zručností (t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie) na všetkých jazykových úrovniach: od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Výučba prebieha v malých skupináchpríjemnej a priateľskej atmosfére. Po úspešnom ukončení jazykového kurzu je poslucháčom vystavený certifikát jazykového centra CEFL potvrdzujúci dosiahnutý jazykový stupeň.

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/19

Školský rok v jazykovom centre CEFL je rozdelený na 2 semestre.

Skupiny s rozvrhom hodín v pondelok a stredu (32 seminárov/semester):

  • 1. semester: 17. 9. 2018 – 23. 1. 2019

Skupiny s rozvrhom hodín v utorok a štvrtok (32 seminárov/semester):

  • 1. semester: 18. 9. 2018 – 24. 1. 2019

ŠKOLNÉ

pozri cenník