16 máj 2011

Príprava na štátnice z AJ

OBSAH VÝUČBY

Počas výučby sa zameriavame na prípravu na nasledujúce štátne jazykové skúšky z anglického jazyka:

  • základná štátna jazyková skúška (úroveň B2 podľa SERR)
  • všeobecná štátna jazyková skúška (úroveň C1 podľa SERR)

Počas kurzu získajú študenti prehľad o  jazykovej skúške, absolvujú skúšobné testy,  počas ktorých si osvoja základné  zručnosti na úspešné absolvovanie štátnice.  Súčasťou kurzu je príprava na písomnú časť skúšky (preklad, písanie, čítanie a počúvanie) ako aj na ústnu časť skúšky (konverzačné témy, reálie anglofónnych krajín, literatúra).

 

 

ORGANIZÁCIA PRÍPRAVNÉHO KURZU V ŠKOLSKOM ROKU 2018/19

66 vyučovacích hodín (22 seminárov): 21. 9. 2018 – 29. 3. 2019

 

ŠKOLNÉ

pozri cenník