16 máj 2011

Príprava na FCE a CAE

PRÍPRAVNÝ KURZ NA JAZYKOVÚ SKÚŠKU CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST (FCE)

 

Prípravný kurz je určený hlavne pre:

 • stredoškolákov, ktorí by chceli absolvovať časť stredoškolského štúdia v zahraničí (najmä v anglofónnych krajinách)
 • záujemcov o absolvovanie prípravného kurzu na štúdium na vysokej škole v zahraničí (napr. v európskych krajinách, Kanade, Austrálii a pod.)
 • uchádzačov o zamestnanie v zahraničí (ak zamestnávateľ požaduje doklad o primeranej znalosti anglického jazyka)
 • vysokoškolákov, ktorí potrebujú pre svoje štúdium medzinárodne uznávanú skúšku z anglického jazyka na úrovni B2

 

Obsah prípravného kurzu:

 • dôkladné precvičovanie všetkých zručností potrebných na úspešné zvládnutie skúšky FCE
 • dôraz na rozvíjanie efektívnej komunikácie v ústnom a písomnom prejave na úrovni B2 podľa SERR
 • precvičovanie prebratých gramatických javov v praxi
 • rozširovanie slovnej zásoby na široký okruh tém
 • v písomnom prejave zameranie na štylistiku rôznych slohových útvarov (esej, neformálny a formálny list/email, správa, recenzia, a pod.) a zdôraznenie rozdielov medzi neformálnym a formálnym štýlom
 • absolvovanie cvičných testov

 

Požadovaná vstupná úroveň:

 • B2 podľa SERR (úroveň „upper-intermediate“)

 

PRÍPRAVNÝ KURZ NA JAZYKOVÚ SKÚŠKU CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED (CAE)

 

Prípravný kurz je určený hlavne pre:

 • záujemcov o štúdium na vysokej škole v zahraničí (najmä v európskych krajinách, Kanade, Austrálii, na Novom Zélande, a pod.)
 • uchádzačov o zamestnanie v zahraničí (ak zamestnávateľ požaduje doklad o primeranej znalosti anglického jazyka)

 

Obsah prípravného kurzu:

 • dôkladné precvičovanie všetkých zručností potrebných na úspešné zvládnutie skúšky CAE
 • dôraz na rozvíjanie efektívnej komunikácie v ústnom a písomnom prejave na úrovni C1 podľa SERR
 • opakovanie a precvičovanie prebratých gramatických javov
 • rozširovanie slovnej zásoby na široký okruh tém
 • v písomnom prejave zameranie na štylistiku rôznych slohových útvarov (esej, formálny list, správa, recenzia, a pod.) a zdôraznenie rozdielov medzi neformálnym, neutrálnym a formálnym štýlom
 • absolvovanie cvičných testov

 

Požadovaná vstupná úroveň:

 • C1 podľa SERR (úroveň „advanced“)

 

REGISTRÁCIA NA JAZYKOVÉ SKÚŠKY

Jazykové centrum CEFL je taktiež registračným miestom pre skúšky Cambridge English.

Výhody registrácie na jazykové skúšky prostredníctvom jazykového centra CEFL:

 • poskytujem odborné poradenstvo ohľadne obsahu a absolvovania jazykovej skúšky
 • uchádzačov informujem o dôležitých termínoch ohľadne absolvovania jazykovej skúšky
 • jazyková skúška sa vykonáva v akreditovanom skúškovom centre pre medzinárodné skúšky Cambridge ESOL v Nitre
 • poskytujem zľavu z poplatku za jazykovú skúšku pre poslucháčov jazykového centra CEFL

ŠKOLNÉ

pozri cenník