10 máj 2012

Príprava na IELTS

INDIVIDUÁLNY PRÍPRAVNÝ KURZ NA JAZYKOVÚ SKÚŠKU IELTS

Individuálny prípravný kurz je určený hlavne pre:

  • záujemcov o dlhodobé a krátkodobé štúdium na vysokej škole v zahraničí (hlavne v európskych krajinách, Austrálii, Kanade, na Novom Zélande a na niektorých vysokých školách v USA)

 

Obsah prípravného kurzu:

  • dôkladné precvičovanie všetkých zručností potrebných na úspešné zvládnutie skúšky IELTS (čítanie s porozumením, písanie, počúvanie s porozumením, hovorenie)
  • dôraz na precvičovanie akademickej angličtiny
  • precvičovanie dôležitých gramatických javov
  • rozširovanie relevantnej slovnej zásoby
  • rozvíjanie komunikatívnych zručností
  • absolvovanie cvičných testov