10 máj 2012

Deti a teenageri

OBSAH VÝUČBY

Počas výučby sa u detí a teenagerov zameriavame na rozvoj všetkých jazykových zručností t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie. Hlavný dôraz sa kladie na komunikatívne schopnosti dieťaťa.

 

Výhody štúdia anglického jazyka v jazykovom centre CEFL pre vaše dieťa:

  • výučba prebieha v malých skupinách
  • počas výučby je každé dieťa motivované k tomu, aby s lektorom komunikovalo výlučne v anglickom jazyku
  • učebnicetematicky zaujímavézodpovedajú veku dieťaťa
  • rodičia sú pravidelne informovaní o pokroku a výsledkoch svojho dieťaťa
  • v ponuke sú tiež rôzne druhy zliav za jazykové kurzy

ŠKOLNÉ

viď. cenník