10 máj 2012

Deti a teenageri

OBSAH VÝUČBY

Počas výučby sa u detí a teenagerov zameriavame na rozvoj všetkých jazykových zručností t.j. čítanie a počúvanie s porozumením, hovorenie a písanie. Hlavný dôraz sa kladie na komunikatívne schopnosti dieťaťa.

 

Výhody štúdia anglického jazyka v jazykovom centre CEFL pre vaše dieťa:

  • výučba prebieha v malých skupinách
  • počas výučby je každé dieťa motivované k tomu, aby s lektorom komunikovalo výlučne v anglickom jazyku
  • učebnicetematicky zaujímavézodpovedajú veku dieťaťa
  • rodičia sú pravidelne informovaní o pokroku a výsledkoch svojho dieťaťa
  • v ponuke sú tiež rôzne druhy zliav za jazykové kurzy

 

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/19

Školský rok v jazykovom centre CEFL je rozdelený na 2 semestre.

Skupiny s rozvrhom hodín v pondelok a stredu (32 seminárov/semester):

  • 1. semester: 17. 9. 2018 – 23. 1. 2019

Skupiny s rozvrhom hodín v utorok a štvrtok (32 seminárov/semester):

  • 1. semester: 18. 9. 2018 – 24. 1. 2019

ŠKOLNÉ

viď. cenník