16 máj 2011

Individuálna výučba

OBSAH VÝUČBY

Individuálna výučba angličtiny v jazykovom centre CEFL je plne prispôsobená potrebám poslucháča ohľadne obsahu a intenzity výučby, rozvrhu hodín a pod. Každý záujemca o tento typ výučby absolvuje písomný zaraďovací test a krátky ústny pohovor, na základe ktorých sa určí jeho momentálna jazyková úroveň. Zároveň sa s poslucháčom prediskutuje najvhodnejšie zameranie individuálneho jazykového kurzu (napr. všeobecná angličtina, konverzácia, obchodná angličtina, príprava na certifikačné skúšky a pod.) a stanoví sa cieľ jazykovej výučby.

 

CENA

Cena za individuálnu výučbu sa určí po individuálnej konzultácii s poslucháčom  na základe obsahu a intenzity výučby. Poslucháč si predpláca dohodnutý počet vyučovacích hodín. Pri vyššom počte predplatených hodín (20 a viac) je možná zľava.

Pre cenovú ponuku a ostatné informácie ohľadne individuálnej výučby angličtiny v CEFL vyplňte kontaktný formulár, v ktorom tiež uveďte, o aké zameranie individuálneho kurzu máte záujem, a počet vyučovacích hodín, ktorý by ste chceli absolvovať za týždeň/mesiac.

 

KONTAKT

  • Email: info@cefl.sk
  • Telefón: 0903 667 890